Assist2net
 
 
Du er her:Forside-Tilstander og Behandlinger-Tannimplantater

Tannimplantater

1. Navn på behandlingen
Innsetting av tannimplantater

2. Kort beskrivelse av behandlingen
For å erstatte tapte tenner kan man benytte tannimplantater. Dette er titanskruer som opereres inn i kjevebenet og
som gror fast. Etter at implantatene har festet seg i kjeven(e), kan det settes tenner på toppen. Denne behandlingen
har i dag meget god prognose.

3. Hvorfor gjennomføres behandlingen?
Ved ulykker, kreft eller andre medisinske tilstander får mange pasienter tanntap. I slike situasjoner er implantater et
godt alternativ om man ønsker tannerstatninger som sitter fast i munnen.

4. Hvordan kan jeg forberede meg?
Oppmøte er 1 time før inngrepet.
Man trenger ikke å møte fastende. Dersom det er avtalt på forhånd kan man få premedikasjon med beroligende
medikament.
Røykestopp i 1‐2 uker før inngrepet og i 3 måneder etterpå anbefales.


5. Hvordan foregår behandlingen?
30‐60 minutter før inngrepet får man en dose med antibiotika.
Operasjonen gjøres som regel i lokalbedøvelse. Man er våken og klar, men skal ikke kjenne smerte.
Det hender at man benytter narkose hos pasienter med særskilte behov. Selve inngrepet utføres på vår lille polikliniske
operasjonsstue. Man blir da ikke innlagt på avdelingens sengepost, og kan reise hjem rett etter inngrepet.
Av og til har pasienten for lite bein i kjeven til at den kan bære tannimplantater. I disse tilfellene kan man bygge opp
kjevekammen med pasientens eget bein eller ved å sette inn kunstig bein. Dette er også en behandling med god prognose.
  
6. Gjør det vondt?
Når lokalbedøvelsen virker skal det ikke gjøre vondt. Beinvevet har i seg selv ikke nervefibre, slik at bedøvelsen har til
oppgave å virke på bløtvevet(tannkjøtt og slimhinne).
Det gjennomføres ikke innsetting av tannimplantater så lenge pasienten kjenner smerter på tross av lokalbedøvelse.

7. Hvor lenge varer behandlingen?
Det er sjelden slike operasjoner tar mer enn 2 timer.

8. Hva skjer etterpå?
Man skal til kontroll etter ca 1 uke. Denne kontrollen utføres ved avdelingens poliklinikk.

Etter 3‐6 mnd kommer pasienten i de fleste tilfeller tilbake for en ny liten operasjon som kalles distansering. Dette
innebærer at man setter på forlengelser fra implantatene og ut gjennom tannkjøttet inn i munnen. Disse forlengelsene
benyttes til å bestemme hvor tannkronene for de endelige tennene skal plasseres.

9. Bivirkninger og komplikasjoner
Blødning og infeksjon er vanlige bivirkninger ved alle former for kirurgi. Dette kan også oppstå etter innsetting av
tannimplantater, men er meget sjelden.

10. Forholdsregler
Avdelingen har skriftlig informasjonsmateriell som gjennomgås sammen med pasienten etter operasjonen. Skrivet dekker
tema som spising, renhold, aktivitet, forventet forløp og bruk av smertestillende.

11. Oppfølging
Etter at operasjonene er gjennomført lages det tannkroner som settes fast på implantattoppene, slik at det hele blir
funksjonelle tenner.
Etter at de funksjonelle tennene er innjusterte i bittet, må pasienten følges regelmessig hos allmenntannlege. En slik
oppfølging varer livet ut.
Copyright 2014 Norsk forening for Maxillofacial kirurgi - E-post: maxillofacialkirurgi@gmail.com Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå
 
 
Dine Logo