Assist2net
 
 
Du er her:Forside-Tilstander og Behandlinger-Ansiktsimplantater

Rekonstruksjon med ansiktsimplantater

Ansiktskjelettet er rammeverket for ansiktet og en persons utseende. Dersom ansikt-skjelettet endres vil også utseende endres. Pasienter som har underutviklede kinnben og kjever kan ha en gunstig effekt av ansiktsimplantater for å oppnå bedre harmoni i ansiktet. Tilsvarende kan pasienter med tap av skjelett og underhudsvev som følge av ulykker og tidligere kirurgi ha behov for rekonstruksjon med ansiktsimplantater for å gjenoprette tidligere utseende og symmetrisk ansiktsform. Permanente ansiktsimplantater er laget av silikon eller porøst polyetylen. Alle disse implantatene plasseres i direkte forbindelse med underliggende ben. Tidligere ble det hevdet at slike implantater over tid mistet sin funksjon ved at de over tid dannet en grop inn i underlaget (resorbsjon). Av denne grunn skal slike implantater alltid festes til underliggende ben med skruer, for å hindre implantatet i å bevege seg mot underlaget og forskyve seg.
Implantater finnes i ulike størrelser og former, og velges ut i fra kirurgens erfaring og defektens størrelse. I sjeldne tilfeller kan man fremstille implantater ut i fra CT-baserte modeller. Disse implantatene er eksakt tilpasset bendefekten. De vanligste brukte implantater i ansiktet er:
  • Hakeimplantat
  • Kjevevinkelimplantat
  • Kinnbensimplantat

Av Helge Risheim, overlege og tannlege, avdeling for maxilofacial kirurgi, oslo Universitetssykehus, Ullevål

Forberedelse før operasjon
Du skal møte fastende.

Hva du kan forvente

Hakeimplantat:
Under operasjon blir det enten lagt et snitt, inne i munnen, fra hjørnetann til hjørnetann, eller et 2 cm snitt i huden under haken. Kirurgen blottlegger benflaten på haken og tilpasser og fester et implantat til ønsket kontur. Såret blir lukket med sting. Til slutt får du en bandasje over haken for å minimere hevelse og blodansamling . De fleste pasienter vil oppleve hevelse og blåmerker i huden under og omkring haken. Pasienter utvikler hevelse og blåmerker forskjellig, og hevelsen vil vanligvis avta innen en uke, mens blåmerker gradvis blir borte over en to ukers periode. Når det legges snitt i slimhinnen i underkjevens front er det alltid en liten risiko for at følelsen i leppe og hakehud kan bli redusert. Vanligvis er dette midlertidig, men det vil alltid foreligge en liten risiko for permanent nedsatt følelse ved denne type kirurgisk tilgang til haken.

Kjevevinkelimplantat:
Under operasjon blir det lagt et snitt inne i munnen på utsiden av jekslene i underkjeven. Implantatet blir plassert direkte mot benet i kjevevinkelen, og festet med titanskruer. Såret blir lukket med sting som forsvinner av seg selv.

Kinnbensimplantat:
Under operasjon blir det lagt et snitt på ca 1,5-2cm i slimhinnefolden utenfor jekslene i overkjeven. Implantatet blir lagt direkte mot overkjeve/kinnben og festet med titanskruer. Såret blir lukket med sting som forsvinner av seg selv.

Resultater
Effekten av et ansiktsimplantat vil bli synlig umiddelbart. Det er imidlertid en del hevelse i vevet rundt implantatet de første ukene, og det endelige resultatet ser du først etter 2-3 måneder.

Copyright 2014 Norsk forening for Maxillofacial kirurgi - E-post: maxillofacialkirurgi@gmail.com Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå
 
 
Dine Logo