Assist2net
 
 
Du er her:Forside-Tilstander og Behandlinger-Rotspissamputasjon

Rotspissamputasjon

1. Navn på behandlingen
Rotspissamputasjon

2. Kort beskrivelse av behandlingen
Dersom en tannrot har vedvarende betennelse, på tross av gjennomgått vanlig rotfylling med tilgang
gjennom tannkrona, kan man gjøre en liten operasjon hvor rotspiss m/omliggende vev fjernes. Etter at
dette er fjernet lager kirurgen en liten kavitet i gjenstående rot og denne forsegles med
fyllingsmateriale.


3. Hvorfor gjennomføres behandlingen?
Behandlingen utføres for å fjerne bakterier og betennelse som har satt seg i rotspissen. En ”vanlig” rotfylling bør
være forsøkt på nytt før kirurgisk fjerning av rotspiss.
Det er ikke alltid man har symptomer fra en tann med betennelse i rotspissen. Det er likevel tilrådelig å utføre
kirurgi hvis tannlegen eller kirurgen på bakgrunn av klinisk og røntgenologisk vurdering finner indikasjon.

4. Hvordan kan jeg forberede meg?
Man trenger ikke å møte fastende. Dersom det er avtalt på forhånd kan man møte 1 time før inngrepet for
premedikasjon med beroligende medikament.
Det kan være greit å informere sin arbeidsgiver om mulig fravær fra jobb de to påfølgende dagene etter
operasjonen.


5. Hvordan foregår behandlingen?
Operasjonen gjøres som regel i lokalbedøvelse. Man er våken og klar, men skal ikke kjenne smerte.
Det hender at man benytter narkose hos pasienter med særskilte behov. Selve inngrepet utføres på vår lille polikliniske
operasjonsstue. Man blir ikke innlagt på avdelingens sengepost, og kan reise hjem rett etter inngrepet.

6. Gjør det vondt?
Når lokalbedøvelsen virker skal det ikke gjøre vondt.
Det gjennomføres ikke rotspissamputasjon så lenge pasienten kjenner smerter på tross av lokalbedøvelse.

7. Hvor lenge varer behandlingen?
Det er sjelden slike operasjoner tar mer enn 60‐90 minutter.

8. Hva skjer etterpå?
Man skal til kontroll etter ca 1 uke. I de tilfeller, hvor alt har sett ukomplisert ut under selve inngrepet, kan denne
kontrollen utføres hos tannlegen som har henvist pasienten til sykehuset. Unntaksvis gjøres kontrollen ved avdelingens
poliklinikk.

9. Bivirkninger og komplikasjoner
Blødning og infeksjon er vanlige bivirkninger ved alle former for kirurgi. Dette kan også oppstå etter rotspissamputasjon,
men er meget sjelden.

10. Forholdsregler
Avdelingen har skriftlig informasjonsmateriell som gjennomgås sammen med pasienten etter operasjonen. Skrivet dekker
tema som spising, renhold, aktivitet, forventet forløp og bruk av smertestillende.

11. Oppfølging
Ut over evt. første kontroll fortsetter pasienten hos allmenntannlege eller tannlegespesialist.
Copyright 2014 Norsk forening for Maxillofacial kirurgi - E-post: maxillofacialkirurgi@gmail.com Webdesign og webutvikling av A2N Digitalbyrå/ Reklamebyrå
 
 
Dine Logo